Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Recent Update

Attached Documents
Title Size Type View Download
रासायनिक एवम् प्रांगारिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ... View Download
संविधान दिवसको कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ... View Download
राष्टृिय कृषि-वन नीति, २०७६ ... View Download
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था तथा भावी सोच ... View Download