Government of Nepal

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Province No.4, Pokhara , Nepal

S.N File Name File Download
1 मोडल फार्म स्थापनाको लागि आवेदकले पेश गर्ने निवेदन मोडल-फार्म-स्थापनाको-लागि-आवेदकले-पेश-गर्ने-निवेदन (2)-84703.docx Click Here
2 कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना.. कृषक-पहिचान-तथा-वर्गीकरण-कार्यविधि-२०७५-51479.docx Click Here