Government of Nepal

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Province No.4, Pokhara , Nepal

Notice

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि प्राविधिक पदका उमेद्वारको सिरियल नम्बर 10 months ago
18 May 2019 - 23:38:27
docx View Download
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य मोडेल फार्मको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 21:25:37
docx View Download
मोडल फार्म स्थापनाको लागि आवेदकले पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावको नमूना 10 months ago
17 May 2019 - 21:22:33
docx View Download
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (मूल्यश्रंखला परियोजना, साना सिंचाई लगायतका कार्यक्रमहरु ’bout) 10 months ago
17 May 2019 - 17:19:40
pdf View Download
कृषि प्राविधिक पदकोअन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 17:08:12
png View Download
सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ! दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/१०/०६ जनवरी 22, 2019 10 months ago
17 May 2019 - 17:06:39
png View Download
उत्पादनमुलक सहकारी संघ संस्था प्रर्वद्धन सहयोग कार्यक्रम र चक्लाबन्दीमा अाधारित सामुहिक खेती गर्न सहकारी संघ सस्थालाइ अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 15:46:57
jpg View Download
कोल्ड रूम (cold room) स्थापना सहयोग सम्बन्धी सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 15:46:14
jpg View Download
कोल्ड रूम (Cold Room) स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरू छनोट सम्बन्धी सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 15:45:09
jpg View Download
शिलबन्दी बोलपत्र अाव्हानको सूचना 10 months ago
17 May 2019 - 15:44:18
png View Download