प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु

Attached Documents
Title Size Type View Download
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download
विशेष मागमा आधारित लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download
सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ... Kb application/pdf View Download