प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

S.N File Name File Download
1 मोडल-फार्म-स्थापनाको-लागि-आवेदकले-पेश-गर्ने-निवेदन मोडल-फार्म-स्थापनाको-लागि-आवेदकले-पेश-गर्ने-निवेदन-18925.docx Click Here
2 कृषक-पहिचान-तथा-वर्गीकरण-कार्यविधि-२०७५ कृषक-पहिचान-तथा-वर्गीकरण-कार्यविधि-२०७५ -71668.docx Click Here