प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ , बुटवल , नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:01:13
pdf View Download
कृषि बजार सुधार कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:00:41
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Laptops, Printers and Photocopier 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 17:00:11
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:59:35
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना -2 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:59:02
pdf View Download
शीत भण्डारण निर्माण कार्यक्रमको लागि स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीको विवरणको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:58:25
pdf View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:57:41
pdf View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धि कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:57:07
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना -3 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:56:34
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रुकुम पूर्व 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:56:05
pdf View Download
सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:54
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-रोल्पा 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:47
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -6 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:15
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-प्यूठान 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:55:09
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -5 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:54:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-गुल्मी 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:59
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना -3 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:39
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - रुपन्देही 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:53:35
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:51
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-अर्घाखाँची 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:31
pdf View Download
भावी किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:18
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - पाल्पा 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:52:05
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंछी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:31
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:29
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - नवलपरासी 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:51:20
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -4 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:26
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - कपिलवस्तु 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:18
pdf View Download
भूमिहिन किसानका लागि करार खेती (कृषि तथा पशुपंक्षी पालन) मा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड पुगी स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:50:10
pdf View Download
सहकारीहरुबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना -3 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:49:45
pdf View Download
कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - दाङ 7 महिना पहिले
07 Nov 2019 - 16:49:38
pdf View Download